VENKOVNÍ BAZÉN - ANO ČI NE?

15.05.2014

Druhy povrchů a jejich výběr
1. Měkké přírodní povrchy
U měkkých přírodních povrchů se mezi uživateli největší oblibě těší tráva. Její výhodou je sice přírodní vzhled, ale největším negativem je bezesporu nepořádek. Hlína a další nečistoty se mohou velmi snadno z nohou přenést do bazénu a znečistit vodu.
2. Pevné povrchy
V případě pevných povrchových úprav je nejčastější volbou dlažba, a to především zámková a betonová.
Výhody
Nízká cena
Vysoká odolnost
Široký výběr velikostí a barev
Nevýhody
Vysoká absorpce tepla
V jejím důsledku se z povrchu v horkých letních měsících stává rozpálený koberec.
Nebezpečí úrazu
Přestože vysoká pevnost těchto typů povrchů na jedné straně značnou měrou přispívá k jejich odolnosti, na straně druhé může představovat značné riziko pádů a úrazů. U pevných přírodních materiálů jako jsou kameny, hrozí nebezpečí pádu také z důvodu nerovností. V případě dlažeb je zase nebezpečí nejčastěji spojováno s jejich možnou kluzkostí.
3. Umělé povrchy
Samostatnou oblast povrchů, které je do okolí bazénů možné umístit, představují povrchy umělé. Mezi ně je možné zařadit například umělý kámen, dřevoplast či gumu.
Výhody
Přiměřená cena
Odolnost
Nevýhody
Nepřirozenost
U povrchů klasifikovaných jako umělé představuje nepřirozený vzhled jednu ze zásadních vlastností, které hovoří v jejich neprospěch. Umístění nepřírodního materiálu do prostředí zahrady totiž může být pro řadu uživatelů nepřekročitelnou překážkou.
Nejčastější nešvary povrchů
Každý typ povrchu, který je možné do okolí bazénu umístit, má svá pro a proti nejen z hlediska praktického, ale také po stránce estetické. Mezi nejčastější nešvary, s nimiž se v praxi můžeme setkat, patří zejména plevel vyrůstající ze spár a mezer pevných povrchů. Ten hyzdí jak povrch samotný, tak i celkový dojem bazénu a jeho okolí. Další problém může s postupem času vyvstat také s uvolňováním písku ze spár mezi kameny, který funguje jako výplňový materiál.
Trend mezi povrchy
Trendem letošní sezóny jsou povrchy, které působí přírodním dojmem a současně nabízejí všechny výhody pevných materiálů. Konkrétně se jedná o bezespárové povrchy tvořené směsí přírodních kamínků a speciálního pojiva, například pryskyřice.
Tento typ povrchů ideálně koresponduje s prostředím zahrady, díky své částečné absorpci tepla příjemně hřeje a využité kamínky jsou navíc velmi příjemné na dotek. Příkladem takového povrchu je i systém TopStone.
Říční kamínky, v němž využité, pocházejí z oblasti Dunaje a jsou pečlivě tříděny, zbavovány veškerých nečistot, opracovávány dohladka a následně zaneseny do povrchu. Zvolit si můžete také luxusnější variantu z drceného italského mramoru v mnoha barvách.
Desatero správného povrchu k bazénu podle zahradní architektky
1. Bezpečnost
Nejčastějšími uživateli bazénů jsou děti, a proto je bezpečnost jednou z nejdůležitějších věcí, na něž bychom při výběru povrchu měli dbát.
2. Protiskluzovost
Tato vlastnost jistě neoddělitelně souvisí s celkovou bezpečností povrchu, ovšem vzhledem ke své důležitosti si zaslouží zcela mimořádnou pozornost. Volme povrch, který zabraňuje uklouznutí a dalším možným úrazům.
3. Snadná údržba
Pokud nechceme na povrch doslova nechat ruce, volte povrch se snadno údržbou. K jeho čištění by v ideálním případě měl postačit pouze smeták, případně tlaková hadice.
4. Odolnost
V případě odolnosti je třeba klást důraz zejména na mrazuvzdornost. Díky své schopnosti úspěšně odolat tuhým mrazům je velice pravděpodobné, že nám povrch poslouží mnoho let.
5. Vodopropustnost
Díky vodopropustnosti se na povrchu netvoří louže, díky čemuž není vystavován příliš velké zátěži, a nehrozí tedy nebezpečí rychlého opotřebení.
6. Životnost
Povrchy do exteriérů nejsou umísťovány příliš často, a proto by měly vykazovat poměrně dlouhou životnost. Povrch by měl být schopen „přežít“ nejen náročné zimní období, ale také počasí v létě, kdy je vystavován přímému slunci a jeho vlivům.
7. Flexibilita
Flexibilní vlastnosti zaručují možnost jedinečné povrchové úpravy takřka pro jakýkoliv druh podkladu, ať už se jedná o nový nebo starý beton, kámen, anhydrid, asfalt či dlažbu. Některé povrchy lze v rámci jejich flexibility dokonce přizpůsobit oblým či kulatým tvarům podkladů.
8. Ekologická nezávadnost
Při výběru povrchu do okolí bazénu by mělo být bráno v potaz také zdraví. V souvislosti s ním je třeba dbát na to, aby byl povrch především antialergický a nesl označení nonyfenol free.
9. Pohodlnost
Vzhledem k tomu, že na ploše kolem bazénu se pohybujeme velmi často bez obuvi, měl by být povrch nejen maximálně praktický a estetický, ale také příjemný na dotek bosé nohy. To, jak se při pohybu na zvoleném povrchu cítíme, má totiž velký vliv na atmosféru, jakou si na zahradě vytvoříme.
10. Pokládka od odborníků
Abychom měli jistotu, že je povrch položen správně, a nebudeme tedy do budoucna muset řešit žádné nepříjemné komplikace, měli bychom si ho nechal položit od odborníků vybavených všemi potřebnými znalostmi a zkušenostmi. Ti před samotnou aplikací nového povrchu kromě jiného zajistí správnou úpravu podkladu, například penetrací, čímž prodlouží jeho životnost.
Tisková zpráva Rubikon PR

Aktuality

Kvalitní znalecký posudek musí splňovat všechny standardní náležitosti posudku a stanovovat hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona či soudu. Znalecký posudek je zákona jakési odborné dílo, které předkládá soudní znalec nebo znalecký ústav. U tohoto dokumentu nemusí vždy jít o stanovení hodnoty, ale i využití odborné způsobilosti daného znalce. Součástí znaleckého posudku je i znalecká doložka, která jasně identifikuje soudního znalce, popisuje jeho oprávnění a eviduje číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, které jsou evidovány ve znaleckém deníku.

 ... více

Řešíte problém a potřebujete vypracovat znalecký posudek, ale nevíte jak postupovat? Prvním krokem k úspěšnému vyřešení vaše problému je zvednout telefon a zavolat nám. My vám vše důležité a potřebné k vypracování znaleckého posudku sdělíme. Pokud ale přece jen chcete být připraveni ještě předtím, a spolupráci tak  urychlit, postupujte podle následujících kroků. Využít služeb soudních znalců není nic složitého.

 ... více

Českým autem roku 2014 se stala Mazda 6
V pražském Top Hotelu slavnostně sečetly novinářské hlasy ankety Auto roku 2014 v České republice. Vítězem se stala Mazda 6, na druhém místě skončila Škoda Octavia a pomyslný bronz si odnáší Mercedes-Benz S.  
Mazda 6 Wagon
Mazda 6 Wagon


Mazda 6 získala od poroty 274 bodů, Škoda Octavia 243 bodů a Mercedes Benz S skončil s 205 body.

Anketu pořádají dohromady Klub motoristických novinářů a Klub motoristických publicistů ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů a Sdružením automobilového průmyslu.

Pětici finalistů vybrala novinářská porota ze 37 nových modelů. O nejvyšší post bojovaly Jaguar F-Type, Mazda 6, Mercedes-Benz S, Peugeot 308 a Škoda Octavia.

Souběžně, stejně jako v minulých letech, hlasovala také veřejnost v pěti kategoriích: městské vozy, nižší střední třída, střední a vyšší střední třída, sportovní vozy, terénní a velkoprostorové vozy. 

 ... více

Kdo platí daň a jak je vysoká?

Kdo daň platí

Daň z příjmů platí dvě skupiny osob a podle toho, do jaké skupiny patří, jsou také zdaňovány jejich příjmy. První skupinu tvoří tzv. rezidenti. Jsou to občané s trvalým bydlištěm na území ČR, popřípadě občané, kteří se v ČR „obvykle“ zdržují (alespoň 183 dnů v roce). Ti podléhají dani z příjmů svými celosvětovými příjmy. Druhá skupina se označuje jako tzv. nerezidenti. Sem patří občané, kteří podmínky rezidentury nesplňují. Navíc sem patří občané, kteří v ČR bydliště nemají, ale zdržují se obvykle v ČR pouze za účelem studia nebo léčení. Ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR.

Jak vysoká je daň

Daň z příjmů fyzických osob je ve výši 15 %.

 

 ... více

Chloubou každé zahrady je venkovní bazén
Venkovní bazén tvoří dominantu každé zahrady. Při jeho realizaci je však třeba vedle klíčových vlastností a technických parametrů dbát také na povrch, který umístíme do jeho okolí. Ideální povrch by měl být nejen estetický, ale i funkční, a to zejména po stránce odolnosti, bezpečnosti a snadné údržby.

Všeobecně platí, že plochy kolem bazénů by měly být pevné a stabilní. Typ povrchu, který na ně bude aplikován, již ovšem závisí výhradně na vkusu každého z nás. Vybírat můžeme v současné době z velmi široké nabídky jak přírodních, tak umělých materiálů. Při výběru konkrétního typu hraje nejdůležitější roli jeho struktura, na základě níž lze do budoucna usuzovat, zda bude povrch praktický, bezpečný a snadno čistitelný.

 ... více

ZNALECKÉ POSUDKY vystavujeme na základě:

činnosti soudních znalců dle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl. č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zák. č. 36/1967 Sb., živnostenských listů pro činnost technických poradců, finančních, organizačních a ekonomických poradců, autorizačních oprávnění

Na činnost vystavování znaleckých posudků jsme pojištěni.

Pobočka ZNALECKÉ POSUDKY BRNO

K sídlišti 778/8
Brno 643 00

+420 608 050 001

info@znalci-posudky.cz