JAK VYPADÁ KVALITNÍ ZNALECKÝ POSUDEK?

01.10.2014

Kvalitní znalecký posudek musí splňovat všechny standardní náležitosti posudku a stanovovat hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona či soudu. Znalecký posudek je zákona jakési odborné dílo, které předkládá soudní znalec nebo znalecký ústav. U tohoto dokumentu nemusí vždy jít o stanovení hodnoty, ale i využití odborné způsobilosti daného znalce. Součástí znaleckého posudku je i znalecká doložka, která jasně identifikuje soudního znalce, popisuje jeho oprávnění a eviduje číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, které jsou evidovány ve znaleckém deníku.

Znalecké posudky vycházejí z občanského, obchodního i trestního práva a pro všechny tyto účely jsou potřeba speciální a kvalifikovaní soudní znalciZnalecký posudek je obvykle vyžadován v těchto případech:

 

Kvalitní posudek od jmenovaného soudního znalce
Soudního znalce může vykonávat však pouze osoba, která byla podle zákona k této činnosti ať už soudem či ministrem financí jmenována. Jsou jmenování podle odbornosti a podle toho mají také pravomoci pro tvorbu znaleckých posudků. Všichni znalci musejí být evidováni a jejich seznam je k dispozici k nahlédnutí na oficiálních stránkách jak znalecké komory, tak i na oficiálním webu českého soudnictví.


Soudní znalec, pokud jeho znalecký posudek je vyžadován soudem, nikdy nemá pravomoc nikterak rozhodnout. Soudní znalec zkrátka vypracuje pouze zprávu, na jejímž základě učiní následně soudce rozhodnutí. Vždy je pouze o poradní orgán.
Člověk se pak nejčastěji se znalcem setká při koupi či prodeji nemovitosti. Stát za každý převod nemovitosti požaduje vybrat patřičnou daň odvislou od výše prodejní ceny. Aby se zabránilo záměrnému snižování a podhodnocování prodejní ceny nemovitostí na smlouvě a skutečné platbě částky vyšší, jistí zákon převod nemovitostí znaleckým posudkem. Obvykle je tedy ze zákona nutné, aby prodávající požádal soudního znalce, aby na danou nemovitost zpracoval znalecký posudek.


Dobrý znalecký posudek vychází ze skutečných parametrů
Znalecký posudek, má-li být kvalitní, vychází ze skutečných parametrů, takže soudní znalec obvykle objekt navštíví, prozkoumá ho, porovná případně s výkresy a vypočítá cenu podle zákona o oceňování majetku. Uplatňují se zde použité materiály, stáří nemovitosti, ale i faktory nepřímo ovlivnitelné jako velikost města a další koeficienty, které zvyšují či případně snižují celkový výpočet.
Následně je ve znaleckém posudku znalcem navrhnuta cena, která ale nemusí naprosto odpovídat skutečnosti a tržní nabídce v dané lokalitě, proto například banky vyžadují pro poskytování hypoték odhad tržní hodnoty a nikoliv odhad soudním znalcem, jelikož odhad tržní hodnoty koresponduje se situací na trhu. Znalecký posudek tak přinese informaci o domu v takovém ohledu, kolik skutečně stál.


Špatní znalci zatím přežívají - zatím
Soudní znalci tak dnes mají relativně beztrestné povolání a při jejich špatném odhadu mohou poškodit celou řadu dalších subjektů, ať už vědomě či neúmyslně. Znalci rozhodují o celé řadě sporů, avšak stávající právní předpisy nejsou dostatečně účinné v jejich dohledu.
Ministr Pospíšil se však snaží, aby se toto zlepšilo. Dnes je soudní znalec velice složitě postihnutelný. V budoucnu by však měl podle ministerstva každý nekvalitní znalecký posudek, nedodržení lhůty pro vypracování či bezdůvodné odmítnutí být sankcionován pokutou až 100 000 Kč. Dalším trestem prý bude i vyškrtnutí z listiny znalců. Zajímavá se zdá i myšlenka takzvaně třikrát a dost.
Podle ministra prý bude možné vyškrtnout soudního znalce, i když se nedopustí zásadního přestupku, avšak v předešlém období spáchá tři menší přestupky. Vše je zatím ve fázi vývoje a zákon začne nejdříve platit na konci letošního roku. Už teď se snad ale blýská na lepší časy.


Zdroj:www.usporim.cz

Aktuality

Kvalitní znalecký posudek musí splňovat všechny standardní náležitosti posudku a stanovovat hodnotu oceňovaného majetku podle požadavků zákona či soudu. Znalecký posudek je zákona jakési odborné dílo, které předkládá soudní znalec nebo znalecký ústav. U tohoto dokumentu nemusí vždy jít o stanovení hodnoty, ale i využití odborné způsobilosti daného znalce. Součástí znaleckého posudku je i znalecká doložka, která jasně identifikuje soudního znalce, popisuje jeho oprávnění a eviduje číslo znaleckého posudku či znalecké zprávy, které jsou evidovány ve znaleckém deníku.

 ... více

Řešíte problém a potřebujete vypracovat znalecký posudek, ale nevíte jak postupovat? Prvním krokem k úspěšnému vyřešení vaše problému je zvednout telefon a zavolat nám. My vám vše důležité a potřebné k vypracování znaleckého posudku sdělíme. Pokud ale přece jen chcete být připraveni ještě předtím, a spolupráci tak  urychlit, postupujte podle následujících kroků. Využít služeb soudních znalců není nic složitého.

 ... více

Českým autem roku 2014 se stala Mazda 6
V pražském Top Hotelu slavnostně sečetly novinářské hlasy ankety Auto roku 2014 v České republice. Vítězem se stala Mazda 6, na druhém místě skončila Škoda Octavia a pomyslný bronz si odnáší Mercedes-Benz S.  
Mazda 6 Wagon
Mazda 6 Wagon


Mazda 6 získala od poroty 274 bodů, Škoda Octavia 243 bodů a Mercedes Benz S skončil s 205 body.

Anketu pořádají dohromady Klub motoristických novinářů a Klub motoristických publicistů ve spolupráci se Svazem dovozců automobilů a Sdružením automobilového průmyslu.

Pětici finalistů vybrala novinářská porota ze 37 nových modelů. O nejvyšší post bojovaly Jaguar F-Type, Mazda 6, Mercedes-Benz S, Peugeot 308 a Škoda Octavia.

Souběžně, stejně jako v minulých letech, hlasovala také veřejnost v pěti kategoriích: městské vozy, nižší střední třída, střední a vyšší střední třída, sportovní vozy, terénní a velkoprostorové vozy. 

 ... více

Kdo platí daň a jak je vysoká?

Kdo daň platí

Daň z příjmů platí dvě skupiny osob a podle toho, do jaké skupiny patří, jsou také zdaňovány jejich příjmy. První skupinu tvoří tzv. rezidenti. Jsou to občané s trvalým bydlištěm na území ČR, popřípadě občané, kteří se v ČR „obvykle“ zdržují (alespoň 183 dnů v roce). Ti podléhají dani z příjmů svými celosvětovými příjmy. Druhá skupina se označuje jako tzv. nerezidenti. Sem patří občané, kteří podmínky rezidentury nesplňují. Navíc sem patří občané, kteří v ČR bydliště nemají, ale zdržují se obvykle v ČR pouze za účelem studia nebo léčení. Ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR.

Jak vysoká je daň

Daň z příjmů fyzických osob je ve výši 15 %.

 

 ... více

Chloubou každé zahrady je venkovní bazén
Venkovní bazén tvoří dominantu každé zahrady. Při jeho realizaci je však třeba vedle klíčových vlastností a technických parametrů dbát také na povrch, který umístíme do jeho okolí. Ideální povrch by měl být nejen estetický, ale i funkční, a to zejména po stránce odolnosti, bezpečnosti a snadné údržby.

Všeobecně platí, že plochy kolem bazénů by měly být pevné a stabilní. Typ povrchu, který na ně bude aplikován, již ovšem závisí výhradně na vkusu každého z nás. Vybírat můžeme v současné době z velmi široké nabídky jak přírodních, tak umělých materiálů. Při výběru konkrétního typu hraje nejdůležitější roli jeho struktura, na základě níž lze do budoucna usuzovat, zda bude povrch praktický, bezpečný a snadno čistitelný.

 ... více

ZNALECKÉ POSUDKY vystavujeme na základě:

činnosti soudních znalců dle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl. č. 37/1967 Sb., kterou se provádí zák. č. 36/1967 Sb., živnostenských listů pro činnost technických poradců, finančních, organizačních a ekonomických poradců, autorizačních oprávnění

Na činnost vystavování znaleckých posudků jsme pojištěni.

Pobočka ZNALECKÉ POSUDKY BRNO

K sídlišti 778/8
Brno 643 00

+420 608 050 001

info@znalci-posudky.cz